Friday, May 17, 2024
HomePDF ডাউনলোডবাংলা ব্যাকরণ বিপরীতার্থক শব্দ/ বিপরীত পিডিএফ ডাউনলোড Bengali grammar antonyms

বাংলা ব্যাকরণ বিপরীতার্থক শব্দ/ বিপরীত পিডিএফ ডাউনলোড Bengali grammar antonyms

বাংলা ব্যাকরণ বিপরীতার্থক শব্দ/ বিপরীত

পিডিএফ ডাউনলোড

 
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
অচল             সচল                       অন্তর             বাহির
অগ্র               পশ্চাৎ                     অনুরক্ত           বিরক্ত
অনুগ্রহ            নিগ্রহ                      অনুলোপ         প্রতিলোপ
অকর্মণ্য           কর্মঠ                       অনন্ত             সান্ত
অগ্রজ             অনুজ                      অজ্ঞ               বিজ্ঞ/প্রাজ্ঞ
অজ্ঞাত            বিদিত                     অজ্ঞান            জ্ঞান/জ্ঞানী
অতিকায়         ক্ষুদ্রকায়                    অর্থ               অনর্থ
অর্থী              প্রর্ত্যথী                    অধিত্যকা        উপত্যকা
অতিবৃষ্টি          অনাবৃষ্টি                   অন্ধ               চুক্ষম্মান
অধিক            অল্প                       অন্তরঙ্গ           বহিরঙ্গ
অন্তর             বাহির                      অনশন            অশন
অনুমোদিত      অননুমোদিত              অনুরাগ           বিরাগ
অনুকূল           প্রতিকূল                    অনির্বাণ         নির্বাণ
অপচয়            উপচয়/সঞ্চয়              অর্পণ             প্রত্যর্পণ/গ্রহণ
অর্বাচীন           প্রাচীন                     অবতরণ         উত্তরণ
অভিজ্ঞ            অনভিজ্ঞ                  অভয়             ভয়
অমৃত             গরল                       অশান্তি           প্রশান্তি
অলীক            বাস্তব/সত্য                অলস             পরিশ্রমী/কর্মঠ
অনুমোদিত      অননুমোদিত              অম্ল                মধুর
অবনত           উন্নত                      অনুলোম         প্রতিলোম
অধিত্যকা        উপত্যকা                   অন্তরঙ্গ           বহিরঙ্গ
অপকার         উপকার                     অনু               বৃহৎ
অনুকূল           প্রতিকূল                   অসীম            সসীম
অন্ত্য              আদ্য                      অধম             উত্তম
অবিরল           বিরল                      অর্জন             বর্জন
অর্পণ             গ্রহণ                       অভ্যাস           অনভ্যাস
অপরাধ           নিরপরাধ                  অগ্রগামী         পশ্চাৎগামী
অন্ধকার           আলোক                   অবনত           উন্নত
অধমর্ণ            উত্তমর্ণ            
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
আকর্ষণ           বিকর্ষণ                    আগা              গোড়া
আকুঞ্চন          প্রসারণ/বিকুঞ্চন          আগে             পিছে
আগম            লোপ                      আগমণ           গমন/প্রস্থান/নির্গমণ
আদর             ঘৃণা                        আক্রমণ         প্রতিরক্ষা/প্রতিরোধ
আদ্য             অন্ত্য                       আগা              গোড়া
আটক             ছাড়                        আচার            অনাচার
আত্মীয়           অনাত্মীয়                   আদিষ্ট            নিষিদ্ধ
আর্দ্র/সিক্ত       শুষ্ক                         আদর             অনাদর
আদান            দান/প্রদান                 আনকোরা       পুরানো
আপন            পর                         আকস্মিত        চিরন্তন
আঁটি              শাঁস                        আর্বিভাব         তিরোভাব
আবশ্যক         অনাবশ্যক                 আবিল            অনাবিল
আবাহন           বিসর্জন                    আবদ্ধ            মুক্ত/উন্মুক্ত
আমদানি         রপ্তানি                     আয়               ব্যয়
আলসে           চটপটে                    আলো            অন্ধকার/তিমির
আশ্রয়             নিরাশ্রয়                     আশা              নিরাশা
আশা              নিরাশা                     আসক্তি           বৈরাগ্য/নিরাসক্তি
আস্থা              অনাস্থা                     আস্থিক           নাস্থিক
আরোহণ         অবরোহণ                  আহার            অনাহার
আকাশ           পাতাল                    আশু              বিলম্ব
আপত্তি           সম্মতি                     আশ্লেষ           বিশ্লেষ
আসক্ত           বিরক্ত                     আলস্য           শ্রম
আকাশ           পাতাল                    আর্দ্র              শুষ্ক
আটক             ছাড়                        আগ্রহ             উপেক্ষা
আকস্মিক        চিরন্তন                    আবৃত            অনাবৃত/উন্মুক্ত
আসামি           বাদী                       আগম            নির্গম
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
ইতর              ভদ্র                        ইহ                পরত্র
ইচ্ছা              অনিচ্ছা                     ইষ্ট                অনিষ্ট
ইহকাল           পরকাল                    ইদানিং           তদানিং
ইদানীন্তন        তদানীন্তন                  ইহলোক         পরলোক
ইন্দ্রিয়             অতীন্দ্রিয়                   ইহা               উহা
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
ঈষৎ              অধিক                     ঈদৃশ              তাদৃশ
ঈর্ষা               প্রীতি                       ঈপ্সিত           অনীপ্সিত
ঈপ্সা              অনীপ্সা           
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
উচ্চ               নিচ                        উগ্র               সৌম্য
উচিত             অনুচিত                    উন্নত             অনুন্নত/নত/অবনত
উর্ধ্ব              অর্ধঃ                       উন্নীত             অবনমিত
উন্নতি             অবনতি                   উজার            ভরপুর
উজান            ভাটি                       উতরানো        তলানো
উপকার           অপকার                   উত্তমর্ণ            অধমর্ণ
উত্তম             অধম                       উপচিকীর্ষা       অপচিকীর্ষা
উত্তপ্ত             শীতল                     উর্বর              অনুর্বর/উর্ষর
উপস্থিত          অনুপস্থিত                  উত্থান             পতন
উম্মীলন           নিমীলন                   উদয়              অস্ত
উষ্ণ               শীতল                      উৎসাহ           নিরুৎসাহ
উৎকৃষ্ট            অপকৃষ্ট                     উৎপত্তি           বিনাশ
উদীয়মান        অপসূয়মান                উদ্ধত             বিনীত/নম্র
উদার             সংকীর্ণ                    উম্মীলন           নিমীলন
উচাটন            প্রশান্ত                      উজান            ভাটি
উন্মুখ             বিমুখ                      উপরোধ         অনুরোধ
উক্ত              অনুক্ত                     উহ্য               স্পষ্ট
উৎকর্ষ            অপকর্ষ                     উপচয়            অবচয়
উজ্জ্বল            ম্লান                        উপগত           অপগত
উপসর্গ           অনুসর্গ                    উত্তরন            অবতরণ
ঊষা               সন্ধ্যা                       ঊর্ধ্বগামী        নিম্নগামী
ঋজু               বক্র/বঙ্কিম                
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
একাল            সেকাল                    এযুগ             সেযুগ
একমত           দ্বিমত                      এপিঠ             ওপিঠ
এঁড়ে              বকনা                       এলোমেলো     গোছালো
ঐহিক             পারত্রিক                   ঐচ্ছিক            আবশ্যিক
ঐশ্বর্য             দারিদ্র্য                    ঐক্য              অনৈক্য/বিভেদ
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
ওস্তাদ            শাদরেদ                    ওঠা               নামা
ঔদ্ধত্য            বিনয়                       ঔদার্য            কার্পণ্য
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
কুটিল             সরল                      কর্কশ             কোমল
কেলেঙ্গারি       সুনাম                      কুলীন             অন্তজ্য
কৃষ্ণ               শুভ্র/শুক্ল                   কুড়ে              কুঠি
কৃত্রিম             স্বাভাবিক                  কড়ি              কোমল
কনিষ্ঠ             জেষ্ঠ্য                      ক্ষয়িষ্ণু            বর্ধিষ্ণু
কপট              অকপট                     ক্ষীয়মান         বর্ধমান
ক্ষিপ্র              মন্থর                       কালোয়াত       তালকানা
কৃপণ             বদান্য                      কুৎসিত           সুন্দর
কোমল           কঠিন/কর্কশ               কৃতজ্ঞ             কৃতঘ্ন
কুৎসা             প্রশংসা                    করাল             সৌম্য
কেজো            অকেজো                   কৃশ               স্থূল
কাজ              অকাজ                     কান্না              হাসি
ক্রয়               বিক্রয়                      ক্রোধ             প্রীতি
ক্ষীণ              পুষ্ট                         ক্ষয়িষ্ণু            বর্ধিষ্ণু
ক্ষীণ              পুষ্ট                         ক্ষুদ্র               বৃহৎ
ক্ষয়               বৃদ্ধি                        কেলেঙ্কারি       সুনাম
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
খোঁজ             নিখোঁজ                    খাঁটি              ভূয়া/ভেজাল
খুঁত               নিখুঁত                      খরা               ছাওয়া
খয়ের খাঁ         দোশমন                   খিড়কি            সিংহদ্বার
খবর              জিজ্ঞাসা                    খাতক            মহাজন
খেদ              প্রসন্নতা                     খোলা             ঢাকা
খ্যাতি             অখ্যাতি           
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
গরল              অমৃত                       গরিষ্ঠ             লগিষ্ঠ
গাম্ভীর্য            চাপল্য                     গেঁয়ো             শহুরে
গ্রহণ              বর্জন                       গ্রাম্য              শহুরে/নাগরিক
গৃহী               সন্ন্যাসী                    গুপ্ত                ব্যক্ত/প্রকাশিত
গুরু               শিষ্য                       গলগ্রহ            প্রতিপাল্য
গতি               স্থিতি                       গোপন            প্রকাশ
গরল              অমৃত                      গঞ্জনা             প্রশংসা
গৌণ              মূখ্য                        গ্রহীতা            দাতা
ঘাটতি            বাড়তি                     ঘাত               প্রতিঘাত
ঘর                বা’র                        ঘন                তরল
ঘাটতি            বাড়তি                     ঘোলা             স্বচ্ছ
ঘরে               বাইরে            
                               
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
চঞ্চল             স্থির                         চড়াই             উৎরাই
চেতন             জড়                        চোর              সাধু
চতুর              নিবোর্ধ                     চোখা             ভোঁতা
চেনা              অচেনা                     চয়                অপচয়
চক্ষুষ্মান           অন্ধ                         চালু               অচল
চালক             চালিত                     চেত               অবচেত/জড়
চপল              গম্ভীর                      চরিত্রবান         চরিত্রহীন
চিরায়ত           কদাচিৎ           
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
জরা               যৌবন                     জঙ্গম             স্থাবর
জয়               পরাজয়                    জ্বলন্ত             নিভন্ত
জোয়ার           ভাটা                       জন্ম               মৃত্যু
জীবন             মরণ                       জানা              অজানা
জাগ্রত            সুপ্ত                         জাগরিত         নিদ্রিত
জ্ঞানী              মূর্খ                         জীবিত            হত/মৃত
জিন্দাবাদ        মুর্দাবাদ                     জেতা             ঠকা
জ্যোতি           অন্ধকার                     জালিয়াত        সজ্জন
জড়               চেতন                      জনাকীর্ণ         অমাবস্যা
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
ঝানু               আনাড়ি,অপটু             ঝুনা               কচি
ছাড়া              ধরা               
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
টাটকা             বাসি                        টকবগে           মেদা
টিলা              খন্দ                          টান               ঢিলা
টিমটিম           জ্বলজল্ব                     টানা               পোড়েন
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
ঠকা               জেতা                       ঠান্ডা              গরম
ঠিক               বেঠিক                      ঠুনকা             মজমুত
ডোবা             ভাসা                       ডানপিঠে         শান্ত
ডাগর             ছোট/বেঁটে                 ডুবন্ত              ভাসন্ত
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
ঢেংগা             খাটে                       ঢোসা             হালকা
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
তাপ              শৈত্য                      তন্ময়             মন্ময়
তপ্ত               শীতল                     তদ্রুপ            যদ্রুপ
তিক্ত              মধুর                       তুহিন             উষ্ণ
তেজী             মেদা/মন্দা/নিস্তেজ      তস্কর             সাধু
তন্দ্রা              জাগরণ                    তির্যক            ঋজু/সরল
তাসমিক         রাজসিক                   তিমির            আলোক/প্রভা
তুখোড়           ভোঁতা                     তিরস্কার                   পুরস্কার
ত্বরা               বিলম্ব                      ত্বরান্বিত                    বিলম্বিত
তরল             কঠিন                       ত্বরিত             শ্লথ
তীব্র               লঘু                         তরল             কঠিন
তারুণ্য           বার্ধক্য                      তৃপ্তি               অতৃপ্
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
দারক             দুহিতা                      দুর্বল              প্রবল/সবল
দীর্ঘ               হ্রস্ব                         দুর্লভ             সুলভ
দূর                নিকট                       দোষ              গুণ
দোষী             নির্দোষ                     দুরন্ত              শান্ত
দয়ালু             নির্দয়                       দক্ষিন            উত্তর
দুষ্ট                শিষ্ট                        দেওয়া            নেওয়া
দস্যু              ঋষি                        দেনা              পাওনা
দান               দান/প্রতিদান              দাতা              গ্রহীতা
দুস্কৃতি            সুকৃতি                      দ্যুলোক          ভূলোক
দিন               রাত                        দূর                নিকট
দৃষ্টি               অদৃষ্টি             
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
ধবল              কৃষ্ণ                        ধীর               অধীর
ধনী               গরীব/নির্ধন               ধর্ম                অধম
ধূর্ত                সাধু               
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
নতুন              পুরাতন                    ন্যায়              অন্যায়
নরম              শক্ত                        নশ্বর              শাশ্বত
নাস্তিক            আস্তিক                    নিরাকা           সাকার
নন্দিত            নিন্দিত                    নকল             আসল
নির্মল             পঙ্কিল/মলিন              নৈসর্গিক         কৃত্রিম
নেতিবাচক       ইতিবাচক                  নিরত            বিরত
নির্দয়             সদয়                        নিশ্চেষ্ট           সচেষ্ট
নিন্দুক            স্থাবক                      নগর              গ্রাম
নিন্দ্রা              জাগরণ                    নূন্য               অধিক
নগণ্য             গণ্য                        নির্লজ্জ            সলজ্জ
নীরস             সরস                      নিঃশ্বাস           প্রশ্বাস
নিষেধ            বিধি                        নিত্য              নৈমিত্তিক
নম্র                ভদ্র                        নাগর             গ্রাম
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
পন্ডিত            মূর্খ                         পশ্চাৎ            সম্মুখ
পচা               টাটকা/তাজ                পর              স্ব/আত্ম
পন্ড               সফল                      পাশ্চাত্য          প্রাচ্য
পাপী              পুণ্যাত্মা/পুণ্যবান         প্রফুল্ল             ম্লান
প্রবৃত্তি             নিবৃত্তি                     প্রবল             দুর্বল
পরিশ্রমী           অলস                     প্রসন্ন             বিষন্ন
পতি              পত্মী                       পুরোভাগ        পশ্চাদ্ভাগ
পটু                অপটু                      প্রাচ্য              প্রতীচ্য
পদস্থ             নিম্নস্থ                      প্রতিযোগী       সহযোগী
পড়তি            উঠতি                      প্রাচীন            অর্বাচীন
প্রশস্তি            নিন্দা                      প্রবীন             নবীন
পরকীয়           স্বকীয়                      প্রত্যক্ষ            পরোক্ষ
পূর্ণিমা            অমাবস্যা                  পুষ্ট                ক্ষীণ
পাপ              পুণ্য                        পারত্রিক           ঐহিক
প্রশ্ন               উত্তর                        প্রভু               ভৃত্য
পালক            পালিত                     প্রশস্ত             সংকীর্ণ
প্রস্থান             আগমন                     প্রত্যাদেশ        আদেশ
প্রশংসা           কুৎসা/নিন্দা               প্রবেশ            প্রস্থান
পাইকার          ফড়িয়া                     পথ               বিপথ
পাইকারি         খুচরা                      পুরস্কার           তিরস্কার
পূজক             পূজ্য                       পাশ্চাত্য          পশ্চিমা
প্রতিভাশীল      প্রতিভাহীন                 প্রকৃত             বিকৃত
প্রাচী              প্রতীচী                     প্রবৃত্তি             নিবৃত্তি
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
ব্যর্থ               সার্থক                      বিস্তৃত             সংক্ষিপ্ত
ব্যয়               সঞ্চয়                      বন্ধুর              মসৃন
বৈরাগ্য           আসক্তি                    বিরহ              মিলন
বিষাদ            আনন্দ                     ব্যষ্টি              সমষ্টি
বন্ধু                শত্রু                       বাদী              বিবাদী/প্রতিবাদী/আসামি
বন্ধন              মুক্তি                       বিবাদ            মিত্রতা
বিশেষ            সামান্য                    বিনীত            গর্বিত
বিধি              বহুল                       বিরল             বহুল
বিপদ             সম্পদ                      বিষ               অমৃত
বিশ্লেষণ          সংশ্লেষণ                   বাচাল            স্বল্পভাষী
বর্ধমান           ক্ষীয়মান                   বিজেতা           বিজিত
বৃদ্ধি               লাঘব                       বিরত             নিরত
বদ্ধ                মুক্ত                        বিষ               অমৃত
বেহেশত         দোযখ                     বোকা             চালাক
বাধ্য              অবাধ্য                     বন্দোবস্ত         বেবন্দোবস্ত
বুদ্ধিমান           বুদ্ধিহীন                  বিদ্বান            মূর্খ
বিনীত            অবিনীত                    বাহুল্য            প্রয়োজনীয়
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
ভন্ড               সাধু                        ভূত               ভবিষ্যৎ/ভাবী
ভর্তি              ঊন/খালি/শূণ্য            ভোঁতা            ধারাল/তীক্ষ্ণ/চোখা
ভীরু              সাহসী/নির্ভীক             ভাটা              জোয়ার
ভয়                সাহস                      ভিতর             বাহির
ভদ্র               ইতর                       ভূস্বামী            ভূমিহীন
ভীতু              সাহসী            
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
মজমুত           হালকা                     মান্য              ঘণ্য
মহৎ               ক্ষুদ্র/নীচ                   মান               অপমান
মূখ্য               গৌণ                       মৃদু                তীব্র
মৌন              মুখর                       মনোনীত         অমনোনীত
মিথ্যা             সত্য                       মিলন             বিরহ
মধুর              কটু/তিক্ত                  মনীষা            নিবোর্ধ
মেঘলা            ফরসা                     মিল               গরমিল
মসৃন              বন্ধুর                       মানী              মানহীন
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
যোজক           প্রণালী                     যজমান           পুরোহিত
যুক্ত               বিযুক্ত                      যশ                অপযশ/নিন্দা
যোগ              বিয়োগ                    যতি               সংযতী
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
রসিক             বেরসিক                   রাজা              প্রজা
রোষ              প্রসাদ                      রোগী             নীরোগ
রুষ্ট               তুষ্ট                         রিক্ত              পূর্ণ
রুদ্ধ               মুক্ত                        রম্য               কুৎসিত
রাগ               বিরাগ                      রুগন             সুস্থ
রোগ              নীরোগ/স্বাস্থ্য              রামছাগল        পাতিছাগল
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
লাল              কাল                        লাভ              ক্ষতি/লোকসান
লঘু                গুরু                        লক্ষ্ণী              অলক্ষ্ণী
লঘিষ্ট             গরিষ্ট                      লায়েক           নালায়েক
লাঘব             ঘৌরব                     লাজুক            টিট/ঠেটা
লাভ              লোকসান                  লক্ষ্য              অলক্ষ্য
লব                হর                         লাজুক            নির্লজ্জ
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
শীত               গ্রীষ্ম                        শুক্ল               কৃষ্ণ
শূণ্য               পূর্ণ                         শত্রু               মিত্র/বন্ধু
শোক             হর্ষ                         শ্রী                 বিশ্রী
শিষ্ট               অশিষ্ট                      শুভ               অশুভ
শীতল            উষ্ণ                        শ্রদ্ধা               ঘৃণা
শ্রদ্ধা               ঘৃণা                         শিষ্য              গুরু
শক্ত               নরম                        শুখো              হাজা
শীর্ণ               স্থূল                        শান্ত               দুরন্ত
শঠ                সাধু                        শ্রম                বিশ্রাম
শ্বাস               প্রশ্বাস                      শাষক             শাষিত
শ্রীযুক্ত            শ্রীহীন                      শ্রীঘ্র               বিলম্ব
শূণ্য               পূর্ণ                        
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
সংযোগ          বিয়োগ                    সচেষ্ট             নিশ্চেষ্ট
সংক্ষেপ          বাহুল্য                     সদয়              নির্দয়
সরস             নীরস                      সম্পদ            আপদ
সবল             দুর্বল                       সফল             বিফল
সন্ধি              বিগ্রহ                       সরল             কটিল
সহযোগ          অসহযোগ                 সম্বল             নিঃসম্বল
সুশ্রী               বিশ্রী                       সমৃদ্ধশালী       সমৃদ্ধিহীন
সরকারি           বেসরকারী                 সুপ্ত               জাগ্রত
সুন্দর             কুৎসিত                    সৃষ্টি               ধ্বংস
সাধু               তস্কর/চোর                সংকীর্ণ           উদার/প্রশস্ত
সাকার            নিরাকার                   সংক্ষিপ্ত           বিস্তৃত
সঙ্কুচিত           প্রসারিত                   সুনজর           কুনজর
সংশয়            প্রত্যয়                     সঞ্চয়             অপচয়
সুরভি             পুতি                       সংযোগ          বিয়োগ
সচেষ্ট             নিশ্চেষ্ট                    সন্ধি              বিগ্রহ
সিত              কৃষ্ণ                        স্মরণ             বিস্মরণ
স্বকীয়             পরকীয়                    স্বচ্ছ               ঘোলা
স্বতন্ত্র             পরতন্ত্র                     স্থির               চঞ্চল
স্থাবর             জঙ্গম                      সমতল           অসমতল/বন্ধুর
সহিষ্ণু            অসহিষ্ণু                   সার               অসার
স্বর্গ               নরক                       সদাচার           কদাচার
সমাপ্ত             আরম্ভ                      সুলভ             দুর্লভ
সরল             বক্র                        সার্থক            ব্যর্থ
সমষ্টি             ব্যষ্টি                       স্পৃশ্য             অস্পশ্য
সুশীল            দুঃশীল                    সুগম             দুর্গম
সহযোগী         প্রতিযোগী                 স্ত্ততি             নিন্দা
সুরভি             পুতি                       সুশ্রী               বিশ্রী
সমক্ষ             পরোক্ষ                    সাবধান           অসাবধান
প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ          প্রদত্ত শব্দ      বিপরীত শব্দ
হাল               বেহাল                     হ্রাস               বৃদ্ধি
হালকা            ভারি                       হুঁশ                বেহুঁশ
হাবা               সেয়ান                     হিত               অহিত
হরণ              পূরণ                       হর্ষ                বিষাদ
হাসি              কান্না                        হর্তা               ভর্তা
হৃষ্ট               বিষন্ন                       হরদম            কদাচিৎ
হৃদ্যতা           কপটতা                     হরণ              পূরণ
হত                জীবিত                     হ্রাস               বৃদ্ধি
হক                নাহক   
 
 

Direct Download 

Click Here

👀 প্রয়োজনীয় মূর্হুতে 🔍খুঁজে পেতে শেয়ার করে রাখুন.! আপনার প্রিয় মানুষটিকে “send as message”এর মাধ্যমে শেয়ার করুন। হয়তো এই গুলো তার অনেক কাজে লাগবে এবং উপকারে আসবে।
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

auto ads
error: Content is protected !!